PODMÍNKY ČLENSTVÍ V SÍTI STUDENTKARTA & ABSOLVENTKARTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY a PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO KLUBU

1. Členství v síti STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta

Provozovatelem věrnostního klubu/sítě STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta je Asociace studentů a absolventů, z.s., IČ: 22729283, se sídlem Vítězné náměstí 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice (dále jen „Provozovatel“). Podmínkou členství v klubu STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta je Váš souhlas s podmínkami, který poskytujete po stažení aplikace ABSOLVENTI.cz vyplněním online registračního formuláře v mobilní aplikaci bez nutnosti platit roční členský poplatek. Po úspěšné registraci Vám bude v aplikaci ABSOLVENTI.cz vytvořena klubová karta. Členství v klubu a klubová karta je nepřenosná. Členem klubu STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta může být pouze fyzická osoba.

2. Výhody členství v síti STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta

Všechny výhody členů věrnostního klubu/sítě STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta jsou uvedeny na těchto stránkách: www.StudentKarta.cz, www.AbsolventKarta.cz a www.MapaSlev.cz.

3. Další výhody členství v síti STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta

(i) získávání výhod v co nejvyšší možné výši po předložení platné klubové karty na pokladně u partnera v síti STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta nebo výhody při nákupu u online partnerů v síti STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta na základě uvedení čísla Vaší klubové karty.

(ii) pravidelné získávání pozvánek na a informací o speciálních propagačních akcích Provozovatele.

4. Ochrana osobních údajů

Viz podmínky v mobilní aplikaci ABSOLVENTI.cz.

5. Ukončení členství v klubu

Své členství v klubu STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta můžete kdykoliv z jakéhokoli důvodu ukončit. Provozovatel může ukončit provozování věrnostního klubu nebo Vaši účast v něm kdykoli a z jakýchkoli důvodů s měsíční výpovědní lhůtou. Provozovatel může dále ukončit Vaši účast ve věrnostním klubu s okamžitou platností v případě, že porušíte tyto podmínky nebo bude prokázáno zneužití Vaší klubové karty. Ukončení nemusí být provedeno písemně. Po uplynutí výpovědní doby, nebo pokud dojde k okamžitému ukončení Vašeho členství ve věrnostním klubu, jste povinni zdržet se dalšího používání věrnostní karty. Jednorázový členský poplatek, který je nyní 0 Kč, Vám nebude při ukončení Vašeho členství v klubu STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta nijak proplacen.

7. Změny systému/podmínek klubu STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit, upravit nebo změnit systém klubu STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta. Provozovatel si dále vyhrazuje právo změnit či upravit tyto podmínky. Stávající verze těchto podmínek bude k dispozici na webových stránkách. Pokud s jakoukoliv změnou těchto podmínek nesouhlasíte, můžete své členství v klubu STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta kdykoliv ukončit.

8. Různé

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se věrnostního klubu STUDENTKarta & ABSOLVENTKarta, nebo žádosti o ukončení Vašeho členství v tomto klubu se, prosím, obraťte neprodleně na Provozovatele.